Tulosta

Opetus ja hinnasto

KUMOssa voi opiskella vauvasta eläkeikään!

Musiikkikoulu KUMO tarjoaa yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Sen lähtökohtana on mahdollistaa tavoitteellinen musiikin opiskelu kaikille. Opiskelun voi aloittaa minkä ikäisenä vain.

KUMOn erityisosaamista on huomioida opetuksessaan monenlaiset oppilas- ja erityisryhmät kuten kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, kuulo- ja näkövammaiset, liikuntarajoitteiset, eri syistä syrjäytymisvaarassa olevat, vanhukset, pitkäaikaissairaat sekä muut erityistä tukea tarvitsevat tai uudesta musiikkiharrastuksesta kiinnostuneet oppilasryhmät. Opetusta on tarjolla myös eläkeläisille ja työyhteisöille. 

Musiikkikouluun ei ole erillisiä pääsykokeita. Oppilaalta edellytetään alustavia ryhmätyöskentelytaitoja sekä kykyä osallistua tavoitteelliseen musiikinopetukseen. Musiikin yleiseen oppimäärään tähtäävissä opinnoissa luetaan hyväksi myös muissa taide- ja musiikkioppilaitoksissa suoritettuja opintoja.

Kaikki mukaan soittamaan!

Opintojen rakentuminen 

Opintoihin sitoudutaan aina lukuvuodeksi kerrallaan. Yksilölliseen opintokokonaisuuteen voi kuulua ryhmä- ja/tai yksilötunteja. Ryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden ikä- ja taitotason mukaan ja opetuksen tavoitteet asetetaan yksilöllisesti kunkin oppilaan taitojen ja valmiuksien mukaan.

  • Ryhmäopetus eli yhteismusisointi toteutuu 4-6:n hengen ryhmissä. Opetukseen kuuluu laulamista ja yhtyesoittamista ja opetusmenetelmänä käytetään pääsääntöisesti kuvionuotteja. Ryhmissä toimii kaiksi opettajaa.
  • Yksilöopetuksen vaihtoehtoja ovat piano/koskettimet, rummut, viulu, alttoviulu, kitara, basso ja laulu.
  • Pariopetus toteutuu yhden opettajan johdolla ja soittimet valitaan oppilaiden toiveiden ja vahvuuksien mukaan.
  • Varhaisiän musiikkikasvatus toteutuu  vanhempilapsiryhminä 3-4:een ikävuoteen saakka ja lapsiryhminä 8-9:een ikävuoteen saakka – tai yksilöopetuksena perheen toiveiden mukaan. 
  • Opintokokonaisuuksiin sisältyy opintojen edetessä myös musiikin tuntemus, teoria ja säveltapailu sekä valinnaisena periodiopetuksena toteutuva taiteiden välisyys, jossa musiikinopiskeluun yhdistetään opintoja muilta taiteenalueilta, joita ovat tanssi-, teatteri-  tai kuvataide.

Oppilas voi osallistua yhteensä 1-2:een opintokokonaisuuteen vuodessa. Opetus huipentuu lukuvuosittain kaikkien oppilaiden yhteiseen kevätkonserttiin!

Hinnasto 

Ryhmäopetus (15 krt/lukukausi) 340 €

Yksilöopetus (12 krt/30 min./lukukausi) 340€ tai (12 krt/45 min./lukukausi) 510€

Pariopetus (12 krt/60 min. tai 15 krt/45 min./lukukausi) 340 €

Musiikkileikkikoulu (14 krt/lukukausi/) 155 € 

Paperilaskusta veloitetaan laskutuslisä 2€

Tuntien kestot

Ryhmäopetus: 1h (pääasiallinen opetusmuoto)

Yksilöopetus: 30 min. tai 45 min. (yksilöopetuskokonaisuuksia räätälöidään myös yksilöllisiin tarpeisiin)

Pariopetus: 1h tai 45 min.

Musiikkileikkikoulu: 45 min./lapsiryhmä & 30 min./vanhempi-lapsi -ryhmä.