Tulosta

Toiminta-ajatus

Musiikkikoulu KUMOn keskeisenä toiminta-ajatuksena on avata mahdollisuus musiikin elinikäiseen harrastamiseen ja kulttuuriseen osallisuuteen jokaiselle - sillä musiikki kuuluu kaikille! 

KUMO on erikoistunut vastaamaan oppilaidensa erityisen tuen tarpeisiin ja opetussuunnitelman tavoitteita yksilöllistetään vastaamaan oppilaiden edellytyksiä, kun ne eivät esim. vammaisuuden, sairauden tai muun syyn vuoksi vastaa perinteisen oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisia vaatimuksia. 

KUMOn opettajat ovat sitoutuneet vaalimaan tasalaatuista opetusta asianmukaisissa tiloissa ja asianmukaisin välinein erilaiset oppijat ja heidän erityistarpeensa huomioiden. 

Musiikin ja kulttuurin osaamiskeskus KUMO on luotu kehittämään KULTTUURISTA MONIOSAAMISTA. Se järjestää kursseja ja koulutusta eri kohderyhmille sekä tarjoaa musiikin yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta.