Ilmoittautuminen

Lukukausimaksu 340 € (erityismuskarit 155€) laskutetaan toiminnan käynnistyttyä. Ilmoittautuminen on lukuvuodeksi kerrallaan.

Lisätietoa opetusta koskien saa KUMOn opettajilta: Yhteystiedot.